ГЕОГРАФІЯ
ЛЮДСТВО НА ЗЕМЛІ

СОЦІОСФЕРА

Соціосфера (від лат. societas — суспільство і грецьк. sphaira — сфера, куля) — сукупність соціальних чинників, характерних для певного етапу розвит­ку суспільства в його взаємодії з природою. Соціосфера включає людство з властивими йому на даному етапі розвитку виробничими і суспільними від­носинами, а також освоєну людиною частину природного середовища.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити