Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Загальна географія
Людство на Землі
СОЦІОСФЕРА

Соціосфера (від лат. societas — суспільство і грецьк. sphaira — сфера, куля) — сукупність соціальних чинників, характерних для певного етапу розвитку суспільства в його взаємодії з природою. Соціосфера включає людство з властивими йому на даному етапі розвитку виробничими і суспільними відносинами, а також освоєну людиною частину природного середовища.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити