ГЕОГРАФІЯ
ЛЮДСТВО НА ЗЕМЛІ

РАСИ І ЕТНОС

Великі людські раси займають значні території, що охоплюють на­роди, які розрізнюються за рівнем економічного розвитку, культурою, мовою. Немає чітко визначених понять «раса» і «етнос» (народ, нація, національність). У той же час є приклади антропологічних типів (малі, а іноді і великі раси), які відповідають одному або кільком близьким етносам, наприклад лапаноїдна раса і саами. Проте набагато частіше спостерігається зворотне: один антропологічний тип широко предста­влений серед багатьох етносів, як, наприклад, у корінному населенні Америки або у народів Північної Європи. Взагалі усі великі народи, як правило, неоднорідні в антропологічному відношенні. Немає та­кож збігу між расами і мовними групами — останні виникали пізні­ше, ніж раси. Так, серед тюркомовних народів є представники як європеоїдів (азербайджанці), так і монголоїдів (якути). Термін «раси» непридатний до мовних сімей — наприклад, треба говорити не про «слов'янську расу», а про групу споріднених народів, які розмовля­ють слов'янськими мовами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити