ГЕОГРАФІЯ
ЛЮДСТВО НА ЗЕМЛІ

ЕТНОС

Етнос (від грецьк. ethnos — народ) — стійке соціальне угруповання людей, що склалося історично; представлене плем'ям, народністю, на­цією. Головною умовою виникнення етносу є спільність: 1) самосвідомо­сті — свідомості своєї єдності та відмінності від усіх інших подібних утво­рень, 2) території, 3) мови, 4) культури. Додатковими умовами можуть бути спільність релігії і близькість у расовому відношенні. Нерідко етнос складається з різномовних елементів. Для більш стійкого існування ет­носи прагнуть до створення своєї соціально-територіальної організації (держави, автономії).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити