ГЕОГРАФІЯ
ЛЮДСТВО НА ЗЕМЛІ

НАРОДНІСТЬ

Народність — тип етносу; мовна, територіальна, економічна і куль­турна спільність людей, що історично склалася; виникає з союзу пле­мен і передує утворенню нації. Виникнення народності пов'язане з розвитком продуктивних сил суспільства, розпадом первіснообщин­них відносин, заміною племінних, родинних зв'язків зв'язками тери­торіально-економічними. В Європі процес утворення народності за­вершився в основному в середні віки. Дрібні народності можуть по­ступово зливатися з більш великими і розвиненими народностями і націями.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити