ГЕОГРАФІЯ
ЛЮДСТВО НА ЗЕМЛІ

ЕТНОГРАФІЯ

Етнографія (від грецьк. ethnos — плем'я, народ і grapho — пишу), або етнологія — наука про етноси (народи), що вивчає їх походження і розсе­лення, побут і культуру. Становлення етнографії як науки у другій полови­ні XIX ст. пов'язане з еволюційною школою (Е. Тайлор, Л. Г. Морган), що виходила з ідей єдності культури людства. З кінця XIX ст. досліджує регі­ональні культури та їх взаємовплив (дифузіонізм, культурно-історична школа). Розвиток теоретичної етнографії в XX ст. пов'язаний з концепція­ми Л. Леві-Брюля, Б. Малиновського, А. Радкліф-Брауна, К. Леві-Строса.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити