Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Загальна географія
Людство на Землі
НАЦІЯ

Нація (від лат. natio — народ) — тип етносу; стійка спільність людей, що історично склалася; виникає на основі спільності мови, території, економічного життя, культури і характеру, розвитку національної самосвідомості. Виникнення націй історично пов’язане з розвитком виробничих відносин, подоланням національної замкненості і роздробленості, з утворенням загальної системи господарства, зокрема загального ринку, створенням і поширенням спільної літературної мови, загальних елементів культури і т. п. Нації головним чином виникають з народностей і зберігають їх назви.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити