ГЕОГРАФІЯ
ЛЮДСТВО НА ЗЕМЛІ

КРАЇНА

Країна — у політико-географічному відношенні — територія з певни­ми кордонами, що має державну незалежність (суверенітет) або знахо­диться під владою іншої держави і позбавлена самостійності. Країни сві­ту поділяються на типи: 1) за географічним положенням: приморські, острівні країни, країни-архіпелаги тощо; 2) за формою правління: респу­бліки, монархії та інші; 3) за адміністративно-територіальним устроєм: унітарні і федеративні; 4) за етнічним складом: багатонаціональні і однонаціональні; 5) за рівнем соціально-економічного розвитку: розвинені й країни, що розвиваються.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити