Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Океани - Географія материків і океанів
Океанологія (Океанографія)

Океанологія (океанографія) — наука про природні процеси в Світовому океані. Розглядає Світовий океан одночасно як частину гідросфери і як цілісний планетарний природний об’єкт, який взаємодіє з атмосферою, літосферою, материковим стоком і де в складному взаємозв’язку протікають фізичні, хімічні, геологічні і біологічні процеси. Океанологія — комплексна наука. Основні проблеми: фізики океану — з’ясування закономірностей взаємодії океану і атмосфери (включає гідротермодинаміку, акустику і оптику океану, дослідження його радіоактивності і електромагнітного поля); хімії океану — виявлення закономірностей обміну і трансформації хімічних речовин в океані і формування його хімічного балансу; біології океану — з’ясування закономірностей формування і оцінка біомаси і річної продуктивності найважливіших видів організмів і управління біологічною продуктивністю океану; геології океану — виявлення закономірностей геологічних процесів на дні та під дном океану і формування родовищ корисних копалин. З 1970-х pp. велика увага приділяється екології океану. Головні практичні цілі океанології: забезпечення безпеки і підвищення ефективності надводного і підводного мореплавства, використання біологічних, мінеральних і енергетичних ресурсів вод і дна океану, удосконалення методів прогнозу погоди.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити