ГЕОГРАФІЯ
ЗЕМЛЯ В КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

РУХ ТІЛ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Усі планети Сонячної системи, крім того, що вони, підкоряючись тяжінню Сонця, обертаються навколо нього, мають ще й власне обер­тання. Обертається навколо своєї осі і Сонце, хоч і не як єдине жорстке ціле. Як показують вимірювання, засновані на ефекті Доплера, швидко­сті обертання різних ділянок сонячної поверхні дещо різняться. На ши­роті 16° період повного обертання становить 25,38 земних діб. Напрям обертання Сонця збігається з напрямом обертання навколо нього планет та їхніх супутників і з напрямом власного обертання планет навколо сво­їх осей (за винятком Венери, Урана і ряду супутників).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити