Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Материки - Географія материків і океанів
Євразія
АРАЛЬСЬКЕ МОРЕ

Аральське море (Арал) — безстічне солоне озеро-море в Узбекистані (Каракалпакія) і Казахстані. До 1990 р. площа становила 36,5 тис. км2.

Переважаючі глибини 10—15 м, найбільша — 54,5 м. Понад 300 островів (найбільші — Барсакельмес і Відродження). Від початку 60-х pp. XX ст. рівень Аральського моря почав зменшуватися у зв’язку з інтенсивним використанням вод впадаючих річок на сільськогосподарські потреби: води Сирдар’ї і, в окремі роки, Амудар’ї не доходять до моря. Аральське море — зона екологічного лиха. Спостерігається опустинення прилеглих територій, зміна соціально-економічної структури Приаралля.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити