Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Материки - Географія материків і океанів
Земля - наш спільний дім
НООСФЕРА

Ноосфера (від грецьк. noos — розум і sphaira — куля) — новий еволюційний стан біосфери, при якому розумна діяльність людини стає вирішальним чинником її розвитку. Поняття ноосфери введене французькими вченими Е. Леруа і П. Тейяром де Шарденом (1927), В. І. Вернадський розвинув уявлення про ноосферу як якісно нову форму організованості, що виникає під час взаємодії природи і суспільства, внаслідок перетворюючої світ творчої діяльності людини, яка спирається на наукову думку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити