Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Материки - Географія материків і океанів
Земля - наш спільний дім
ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ЛІТОСФЕРУ

Верхня частина літосфери, яка безпосередньо виступає як мінеральна основа біосфери, у наш час зазнає все більш зростаючого антропогенного впливу. В епоху бурхливого економічного розвитку, коли в процес виробництва залучена практично вся біосфера планети, людина стала «найбільшою геологічною силою», під дією якої змінюється «обличчя» Землі. Вже сьогодні вплив людини на літосферу наближається до меж, перехід яких може спричинити безповоротні процеси майже у всій поверхневій частині земної кори.

У процесі перетворення літосфери людина (за даними 1990-х pp.) видобула 125 млрд т вугілля, 32 млрд т нафти, понад 100 млрд т інших корисних копалин. Розорано понад 1500 млн га земель, заболочено і засолено 20 млн га. Ерозією за останні сто років знищено 2 млн га, площа ярів перевищила 25 млн га. Висота териконів досягає 300 м, гірських відвалів — 150 м, глибина шахт, пройдених для видобутку золота, перевищує 4 км (Південна Африка), нафтових свердловин — 6 км.

Екологічна функція літосфери виражається в тому, що вона є базовою підсистемою біосфери: образно кажучи, вся континентальна і майже вся морська біота спираються на земну кору. Наприклад, техногенне руйнування мінімального шару гірських порід на суходолі або шельфі автоматично знищує біоценоз.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити