Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Материки - Географія материків і океанів
Земля - наш спільний дім
ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ

Поверхневі шари ґрунтів легко забруднюються. Великі концентрації в грунті різних хімічних сполук — токсикантів згубно впливають на життєдіяльність ґрунтових організмів. При цьому втрачається здатність Грунту до самоочищення від хвороботворних та інших небажаних мікроорганізмів, що здатні викликати важкі наслідки для людини, рослинного і тваринного світу. Наприклад, у надто забруднених грунтах збудники тифу і паратифу можуть зберігатися півтора року, тоді як у незабруднених — лише на протязі двох-трьох діб.

Основні забруднювачі ґрунту:

1) пестициди (отрутохімікати);

2) мінеральні добрива;

3) відходи виробництва;

4) газодимові викиди забруднюючих речовин в атмосферу;

5) нафта і нафтопродукти.

У світі щорічно виробляється понад І млн т пестицидів. Тільки в Росії використовується понад 100 індивідуальних пестицидів при загальному річному обсязі їх виробництва 100 тис. т. Світове виробництво пестицидів неухильно зростає. У наш час вплив пестицидів на здоров’я населення вчені прирівнюють до впливу на людину радіоактивних речовин. Достовірно встановлено, що при застосуванні пестицидів поруч з деяким збільшенням урожайності відмічається зростання видового складу шкідників, погіршуються харчові якості і збереження продукції, втрачається природна родючість тощо. Переважна більшість пестицидів потрапляє у довкілля (воду, повітря).

Пестициди викликають глибокі зміни всієї екосистеми, впливаючи на усі живі організми, у той час як людина використовує їх для знищення дуже обмеженої кількості видів організмів. У результаті спостерігається інтоксикація великої кількості інших біологічних видів (корисних комах, птахів) аж до їхнього зникнення. До того ж людина намагається використати значно більше пестицидів, ніж це необхідно, і ще більше загострює проблему.

Серед пестицидів найбільш небезпечні, стійкі хлорорганічні сполуки (ДДТ, ГХБ, ГХЦГ), які можуть зберігатися в грунтах протягом багатьох років, і навіть малі їх концентрації внаслідок біологічного накопичення можуть стати небезпечними для життя організмів. Але і в малих концентраціях пестициди придушують імунну систему організму, а в більш високих концентраціях мають виражені мутагенні і канцерогенні властивості. Попадаючи в організм людини, пестициди можуть викликати не тільки швидке зростання злоякісних новоутворень, але і вражати організм генетично, що може представляти серйозну небезпеку для здоров’я майбутніх поколінь. Ось чому застосування найбільш небезпечного з них — ДДТ у ряді країн заборонено. Таким чином, можна з упевненістю констатувати, що загальна екологічна шкода від використання забруднюючих грунт пестицидів у багато разів перевищує користь від їх застосування. Вплив пестицидів виявляється вельми негативним не тільки для людини, але і для всієї фауни і флори. Пестициди здатні проникати в рослини із забрудненого грунту через кореневу систему, нагромаджуватися в біомасі і згодом заражати харчовий ланцюг. При розпиленні пестицидів спостерігається значна інтоксикація птахів. Забруднення грунтів пестицидами викликає не тільки інтоксикацію людини і тварин, але й веде до істотного порушення відтворюючих функцій. З тривалим застосуванням пестицидів зв’язують також розвиток стійких рас шкідників і появу нових шкідливих організмів, природні вороги яких були знищені.

Ґрунти забруднюються і мінеральними добривами, якщо їх використовують у непомірних кількостях, втрачають при виробництві, транспортуванні і зберіганні. З азотних, суперфосфатних та інших типів добрив у грунт у великих кількостях мігрують нітрати, сульфати, хлориди тощо. З усієї кількості азотних добрив, що застосовуються в США, поглинається рослинами близько 80 %, а в середньому по країні — лише 50 %. Це призводить до порушення біогеохімічного кругообігу азоту, фосфору і деяких інших елементів. Останнім часом виявлено ще один несприятливий аспект непомірного споживання мінеральних добрив і, насамперед, нітратів. Велика кількість нітратів знижує вміст кисню в грунті, а це сприяє підвищеному виділенню в атмосферу двох «парникових» газів — окису азоту і метану. Нітрати небезпечні і для людини. Так, при надходженні нітратів у людський організм в концентрації понад 50 мг/л відмічається їх прямий загальнотоксичний вплив.

До значного забруднення грунтів призводять й відходи виробництва. Так, у Росії щорічно утворюється понад 1 млрд. т промислових відходів, з них понад 50 млн.т особливо токсичних. Величезні площі земель зайняті звалищами, які інтенсивно забруднюють ґрунти, а їхня здібність до самоочищенння, як відомо, обмежена.

Величезну шкоду нормальному функціонуванню грунтів завдають газодимові викиди промислових підприємств. Ґрунт має здатність накопичувати вельми небезпечні для здоров’я людини забруднюючі речовини, наприклад, важкі метали. Поблизу ртутного комбінату вміст ртуті в грунті через газодимові викиди може підвищуватися до концентрацій, що в сотні разів перевищують допустимі.

Однією з серйозних екологічних проблем стає забруднення земель нафтою і нафтопродуктами у нафтодобувних і нафтопереробних районах. Причини забруднення — аварії на нафтопроводах, недосконалість технології нафтовидобутку, аварійні і технологічні викиди тощо. В результаті, наприклад, в окремих районах Тюменської і Томської областей Росії концентрації нафтових вуглеводнів в ґрунтах перевищують фонові значення у 150—250 разів. На Тюменській Півночі площі оленячих пасовищ зменшилися на 12,5 %, тобто на 6 млн га, замазученими стали 30 тис. га. У Західному Сибіру виявлено понад 20 тис. га, забруднених нафтою з товщиною шару не менш як 5 см.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити