Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Материки - Географія материків і океанів
Земля - наш спільний дім
КИСЛОТНІ ДОЩІ

Кислотні дощі (кислі дощі) — атмосферні опади (у т. ч. сніг), підкислені (рН нижче за 5,6) через підвищений вміст у повітрі промислових викидів, головним чином SO2, N02, НС, та інших. Щорічно у світі внаслідок діяльності людей в атмосферу потрапляє бл. 190 млн т оксидів сірки і 65 млн т оксидів азоту. Внаслідок попадання кислотних дощів у поверхневий шар ґрунту і водоймища розвивається підкислення, що призводить до деградації екосистем, загибелі окремих видів риб та інших водних організмів, а також позначається на родючості ґрунтів, зниженні приросту лісів і їх усиханні. Кислотні дощі особливо характерні для країн Західної і Північної Європи, для США, Канади, промислових районів Російської Федерації, України.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити