Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Материки - Географія материків і океанів
Земля - наш спільний дім
АДСОРБЦІЯ

Адсорбція (від лат. ad — на і sorbeo — поглинаю) — поглинання газів, пари або рідин поверхневим шаром твердого тіла (адсорбенту) або рідини. Адсорбенти зазвичай мають велику питому поверхню — до декількох сотень м2/г. Фізична адсорбція — результат дії дисперсійних або електростатичних сил. Якщо адсорбція супроводжується хімічною реакцією речовини, що поглинається з адсорбентом, то вона називається хемосорбцією. У промисловості адсорбцію здійснюють в спеціальних апаратах — адсорберах; застосовують для осушення газів, очищення органічних рідин і води, уловлювання цінних або шкідливих відходів виробництва.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити