Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Загальна географія
План і карта
ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ

Топографічні карти — детальні, єдині за змістом, оформленням і ма тематичною основою великомасштабні загальногеографічні карти, що відображають основні природні і соціально-економічні об’єкти (рельєф, рослинність, населені пункти, комунікації, господарські об’єкти тощо). Виконуються на жорсткій геодезичній основі в стабільній системі умовних знаків.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити