ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

ПРЕДМЕТ І СПЕЦИФІКА НАУКИ

ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНА КАРТА

Політико-адміністративна карта — географічна карта, що відобра­жає політичний розподіл або політико-адміністративний устрій терито­рії. Основними елементами змісту політико-адміністративних карт є: дер­жави, політичні і адміністративні кордони, столиці, адміністративні центри, населені пункти, шляхи сполучення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити