ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

ПРЕДМЕТ І СПЕЦИФІКА НАУКИ

РЕСПУБЛІКА

Республіка (лат. respublica, букв. — суспільна справа) — форма прав­ління, при якій глава держави (наприклад, президент) обирається насе­ленням або спеціальною виборчою колегією. Законодавча влада нале­жить виборному представницькому органу (парламенту). Більшість су­часних держав є республіками.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити