ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

ПРЕДМЕТ І СПЕЦИФІКА НАУКИ

ФЕДЕРАЦІЯ

Федерація (від пізньолат. foederatio союз, об'єднання) (союзна, фе­деративна держава) — 1) форма державного устрою, при якій держава утворює федеральні одиниці — члени, суб'єкти федерації (наприклад, землі, штати). У федерації діють єдина конституція, єдині союзні (феде­ральні) органи державної влади, встановлюються єдине громадянство, грошова одиниця тощо. Члени федерації мають, як правило, власні кон­ституції, законодавчі, виконавчі і судові органи. Федераціями є США, Індія, Німеччина та інші держави. 2) У Російській Федерації суб'єктами федерації, крім республік у складі Росії, є краї, області, міста федераль­ного значення (Москва і Санкт-Петербург), автономні області і автоно­мні округи. 3) Міжнародна або національна громадська організація (на­приклад, Міжнародна шахова федерація).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити