ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

ПРЕДМЕТ І СПЕЦИФІКА НАУКИ

РАЙОН

Район — 1) територія (акваторія), виділена за сукупністю певних вза­ємопов'язаних ознак або явищ; таксономічна одиниця в якій-небудь си­стемі територіального розчленовування. 2) У Російській Федерації, Україні і деяких інших державах — адміністративно-територіальна одиниця. У Російській Федерації район входить до складу області, краю, республі­ки, автономної області або округу. Райони є також у великих містах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити