ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

ПРЕДМЕТ І СПЕЦИФІКА НАУКИ

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Міжнародні організації — об'єднання держав або національних това­риств (асоціацій) неурядового характеру для досягнення загальних цілей у політичній, економічній, соціальній, науково-технічній, культурній та інших сферах, одна з найважливіших форм багатосторонньої співпраці між державами. Членами деяких міжнародних організацій (наприклад, спеціалізованих установ ООН) можуть бути тільки держави (т. зв. між­урядові міжнародні організації). Міжнародна організація створюється на основі угоди її учасників; діяльність кожної міжнародної організації рег­ламентується її статутом. Особливе місце серед міждержавних міжнаро­дних організацій займає ООН як універсальна міжнародна організація загальної компетенції.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити