ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

ПРЕДМЕТ І СПЕЦИФІКА НАУКИ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Європейський Союз утворено у 1993 р. відповідно до Маастріхтського договору 1992 р. на базі Європейського угруповання, що об'єднувало 12 країн: Бельгію, Великобританію, Німеччину, Грецію, Данію, Ірландію,

Іспанію, Італію, Люксембург, Нідерланди, Португалію, Францію. У 1994 р. підписано угоди про вступ до ЄС Австрії, Норвегії, Фінляндії і Швеції. Договір передбачає створення політичного, економічного і ва­лютного союзу (т. зв. «Европа без кордонів»), завершення формування єдиного внутрішнього ринку — усунення всіх перешкод на шляху віль­ного пересування товарів, послуг, капіталів і людей.

Країни ЄС зобов'язалися проводити спільний курс у сфері зовніш­ньої політики і безпеки, основних напрямів внутрішньої економічної політики, координувати політику з питань охорони навколишнього се­редовища, боротьби зі злочинністю, у т. ч. з наркобізнесом, у сфері юсти­ції тощо. Встановлюється єдине європейське громадянство. Створюєть­ся Європейський валютний інститут і Європейський центральний банк, у 1999 р. введено єдину валюту — євро (крім Великобританії, Данії), здій­снюється єдина грошово-кредитна політика.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити