ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

ПРИРОДНИЙ ПРИРІСТ НАСЕЛЕННЯ

Природний приріст населення — різниця між кількістю народжених та кількістю померлих за певний період. Служить найбільш загаль­ною характеристикою інтенсивності зростання населення, вимірю­ється зазвичай коефіцієнтом природного приросту населення на 1000 жителів на рік.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити