Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Економічна і соціальна географія світу
Населення світу
ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ

Географія населення — галузь соціально-економічної географії, що вивчає розміщення і територіальну організацію населення, його місце: в процесі суспільного виробництва і у взаємодії суспільства з природним оточенням. Географія населення розглядає в територіальному аспекті комплекс проблем, пов’язаних з населенням; його чисельність, структуру, природний і механічний рух, розселення і його територіальні форми. Практичними завданнями географії населення є: кількісна і якісна оцінка трудових ресурсів; прогнози і рекомендації щодо розвитку форм розселення, які відповідають раціональному розміщенню виробництва, а також побутовим і культурним потребам населення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити