ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

ДЕМОГРАФІЯ

Демографія (від грецьк. demos — народ і grapho пишу) — наука про закономірності відтворювання населення в суспільно-історичній і природній обумовленості цього процесу. За матеріалами статистики демографія вивчає відтворювання населення загалом і його компоне­нти як масові соціальні процеси, їх кількісні взаємозв'язки з віково-статевою структурою населення, залежність від соціальних, економі­чних і природних чинників, характер взаємодії зростання населення з суспільним розвитком. Застосовуючи статистичні і математичні, а також власне демографічні методи, розробляє теорію відтворювання населення, демографічні прогнози, обґрунтовує демографічну полі­тику.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити