ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

ДЕМОГРАФІЧНА СТАТИСТИКА

Демографічна статистика — 1) область соціально-економічної ста­тистики, що займається додаванням статистичних методів до збору, об­робки, викладу і аналізу даних, що характеризують чисельний склад, розміщення і відтворювання населення або його груп; 2) сукупність чи­слових даних про населення і демографічні процеси; 3) практична діяль­ність по збору, обробці і аналізу даних.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити