ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА

Демографічна політика — це система соціальних, економічних, юридичних та інших заходів, направлених на зміну процесу відтворю­вання населення. До них відносяться, наприклад, заходи заохочення дітонародження (допомога при народженні дитини тощо) або його за­борони. У більшості високорозвинених країн домінує демографічна політика, яка направлена на підвищення народжуваності і природно­го зростання населення. У багатьох азіатських країнах ведеться ціле­спрямована демографічна політика щодо зниження народжуваності (Китай, В'єтнам).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити