Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Загальна географія
План і карта
ГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ

Географічні карти — карти земної поверхні, що показують розміщен ня, стан і зв’язки різних природних і суспільних явищ, їх зміни у часі, розвиток і переміщення. Поділяються за територіальним охватом (світо ві, материків, держав тощо), за змістом (загальногеографічні й тематич ні), за масштабом — велико- (1:200 000 і більше), середньо- (від 1:200 000

і до 1:1 000 000 включно) і дрібномасштабні (дрібніше за 1:1 000 000), а також за призначенням (довідкові, учбові, туристичні) та іншими озна ками. При всій разючій різноманітності існуючих карт більшості з них властиві деякі спільні риси. Навіть контурні карти, максимально розва нтажені для того, щоб учні могли наносити на них додаткову інформацію на свій вибір, здебільшого мають градусну сітку координат, масштаб і елементи основи (наприклад, берегові лінії).. Крім того, на карти, як пра вило, наносяться написи й умовні знаки, і до них додається легенда.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити