ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

МІСЬКІ АГЛОМЕРАЦІЇ

Міські агломерації (від лат. agglomero приєдную, нагромаджую) — скупчення міст, об'єднаних в одне ціле інтенсивними господарськими, трудовими і культурно-побутовими зв'язками. Агломерації формуються переважно навколо великих міст, а також в густонаселених промисло­вих районах. Утворення агломерацій пов'язано з виникненням і зростан­ням міст-супутників. У багатьох країнах агломерації і міста зливаються в мегаполіси. Агломерації міст Бостона і Вашингтона (США) нараховують понад 40 млн людей, Токіо і Осаки (Японія) — понад 55 млн чоловік.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити