ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

ВИМУШЕНА МІГРАЦІЯ

Вимушена міграція — постійна або тимчасова зміна місця проживан­ня людей з причин, що не залежать від них, як правило, усупереч їхньо­му бажанню (стихійне лихо, екологічні катастрофи, промислові аварії, військові дії, порушення прав і свобод громадян). Вимушену міграцію треба відрізняти від примусової міграції, в основі якої лежать розпоря­дження цивільної або військової адміністрацій (вислання, депортація тощо). Жертви вимушеного переселення відносяться до категорій біже­нців і вимушених переселенців.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити