ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

ІМІГРАЦІЯ ТА ЕМІГРАЦІЯ

Іміграція (від лат. immigro — вселяюся) — один з видів етнічної мігра­ції населення: в'їзд у країну на тимчасове або постійне проживання гро­мадян іншої держави. Еміграцією називається виїзд людей зі своєї краї­ни в іншу країну на постійне проживання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити