Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Економічна і соціальна географія світу
Населення світу
ВИМУШЕНА МІГРАЦІЯ

Вимушена міграція — постійна або тимчасова зміна місця проживання людей з причин, що не залежать від них, як правило, усупереч їхньому бажанню (стихійне лихо, екологічні катастрофи, промислові аварії, військові дії, порушення прав і свобод громадян). Вимушену міграцію треба відрізняти від примусової міграції, в основі якої лежать розпорядження цивільної або військової адміністрацій (вислання, депортація тощо). Жертви вимушеного переселення відносяться до категорій біженців і вимушених переселенців.





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити