ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ

Перепис населення — процес збирання демографічних, економічних і соціальних даних, що характеризують кожного жителя країни або тери­торії за станом на певний момент часу. Проводять у короткі терміни шля­хом обходу житлових приміщень і збирання за допомогою опитування поіменних відомостей про кожного жителя за станом на єдиний для всієї країни момент часу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити