ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

ЕКОНОМІЧНО АКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ

Економічно активне населення — частина населення, зайнята суспі­льно корисною діяльністю, що приносить дохід. Статистика ООН вклю­чає в економічно активне населення також і безробітних. Частка еконо­мічно активного населення складає в середньому понад 45 % в економі­чно розвинених країнах і менше за 42 % у країнах, що розвиваються.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити