ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

БЕЗРОБІТТЯ

Безробіття — незайнятість частини економічно активного населен­ня в господарській діяльності; існує в прихованій і явній, хронічній і короткостроковій формах. Причини безробіття: економічна конкуренція, зокрема на ринку праці; незбіг попиту і пропозиції робочої сили за професіями, спеціальностями; спад виробництва; згортання виробницт­ва у традиційних галузях, закриття технічно відсталих підприємств тощо. У більшості розвинених країн державне регулювання зайнятості і допо­моги безробітним включає підготовку і перепідготовку робочої сили, ство­рення додаткових робочих місць, сприяння найму, виплату грошової до­помоги по безробіттю, страхування безробіття. Рівень і масштаби безро­біття — один з найважливіших показників становища економіки. У 1980— 90-х pp. середній рівень безробіття в розвинених країнах становив 6—8 % всієї робочої сили.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити