Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Економічна і соціальна географія світу
Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси
СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

Природні ресурси — компоненти природи, що використовуються людиною. Головні види природних ресурсів можна класифікувати: на основі їх генезису — мінеральні ресурси, біологічні ресурси (рослинний і тваринний світ), земельні, кліматичні, водні ресурси; за способом використання — у матеріальному виробництві (у промисловості, сільському господарстві та інших галузях), у невиробничій сфері; за вичерпаністю — вичерпні, у т. ч. поновлювані (біологічні, земельні, водні) і непоновлювані (мінеральні), практично невичерпні (сонячна енергія, внутрішньоземне тепло, енергія текучої води).

Величезні об’єми природних ресурсів, що залучаються до сучасної людської діяльності, загострили проблеми їх раціонального використання і охорони і набули глобального характеру.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити