Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Економічна і соціальна географія світу
Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси
ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ

Протягом тисячоліть основними видами енергії, що використовуються людиною, були хімічна енергія деревини, потенційна енергія води на дамбах, кінетична енергія вітру і промениста енергія сонячного світла. Але в XIX ст. головними джерелами енергії стали викопні палива: кам’яне вугілля, нафта і природний газ. У зв’язку зі швидким зростанням споживання енергії виникли численні проблеми і постало питання про майбутні джерела енергії. Досягнуті певні успіхи у сфері енергозбереження. Останнім часом ведуться пошуки більш чистих видів енергії, таких, як сонячна, геотермальна, енергія вітру і енергія термоядерного синтезу. Споживання енергії завжди було прямо пов’язане зі станом економіки. Збільшення валового національного продукту (ВНП) супроводжувалося збільшенням споживання енергії. Однак енергоємність ВНП (відношення використаної енергії до ВНП) в промислово розвинених країнах постійно знижується, а в тих, що розвиваються, зростає.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити