ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ІНФРАСТРУКТУРА

Інфраструктура (від лат. infra — нижче, під, structure будова, розта­шування) — сукупність споруд, будівель, систем і служб, необхідних для функціонування галузей матеріального виробництва та забезпечення умов життєдіяльності суспільства. Включає транспорт, шляхи сполучен­ня, зв'язок, комунальне господарство, систему освіти, лікувальні закла­ди, торговельну мережу тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити