ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ

Транснаціональні корпорації (ТНК) — міжнародні компанії, націона­льні трести і концерни індустріально розвинених країн із зарубіжними активами. Набули поширення після Другої світової війни. ТНК, переду­сім американські, контролюють багато галузей виробництва і сфер еко­номіки світового господарства: на частку ТНК припадає понад 1/3 про­мислового виробництва, понад 1 /2 зовнішньої торгівлі, бл. 80 % патентів на нову техніку і технологію (кінець 1980-х pp.).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити