ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ГЕОГРАФІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Географія сільського господарства — галузь економічної географії, що займається вивченням чинників і закономірностей розміщення сільсь­когосподарського виробництва, включаючи виявлення і аналіз природних і соціально-економічних умов і специфік його розвитку в окремих країнах і районах. Розглядає сільськогосподарське виробництво у взає­мозв'язку з іншими галузями агропромислового комплексу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити