ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТРАНСПОРТ

Транспорт (від лат. transporto — переміщую) — галузь матеріального виробництва, що здійснює перевезення людей і вантажів. Розрізнюють наземний, водний і повітряний транспорт. Наземні види: залізничний, автомобільний і трубопровідний; водні — морський і річковий; повітря­ний — авіаційний. Транспорт поділяється на транспорт загального кори­стування, обслуговуючий сферу обігу і населення, транспорт незагального користування (внутрішньовиробниче переміщення сировини, на­півфабрикатів, готових виробів), а також транспорт персонального ко­ристування. Поділяється також на пасажирський і вантажний.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити