Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Економічна і соціальна географія світу
Світове господарство
РИБАЛЬСТВО

Рибальство — ловлення риби як промисел або різновид відпочинку. Промислове рибальство здавна було і досі залишається одним з основних видів діяльності людей, завдяки якому значна частина населення Землі забезпечується продуктами харчування. Аматорське рибальство, а саме вудіння риби у вільний від основної праці час, є свого роду полюванням або спортивним захопленням.

Донедавна вважалося, що рибні запаси у Світовому океані невичерпні, і зменшення чисельності або раптові зникнення деяких видів риб пояснювалися їх переміщеннями в невідомі райони. Однак незабаром з’ясувалося, що справжньою причиною зникнення риб є надмірне їх ловлення. Тому заради підтримки максимального рівня улову в районах рибного промислу стали застосовуватися міжнародні заходи щодо їх збереження. Проблеми регулювання рибальства вельми складні. Підрахувати запаси риби, ракоподібних і молюсків надзвичайно важко. Багато видів риб нерестяться у водах одних країн, а ловляться під час міграції через води зовсім інших країн, при цьому між першими і другими домовленість про однаковість заходів регулювання або недостатньо чітка, або взагалі відсутня. Мало що відоме (або взагалі немає ніяких уявлень) про багато чинників навколишнього середовища, від яких залежить відтворювання риби, зростання її кількості, міграція і замор. Навіть визначення допустимого улову якогось конкретного виду риби вимагає довготривалих і дуже трудомістких пошуків розв’язання надзвичайно складних завдань. Конкуренція в експлуатації водних ресурсів призвела до зменшення чисельності багатьох видів риб, особливо у внутрішніх водоймищах. Згубно позначилися на умовах життя риб відведення вод в іригаційних цілях; забруднення річок і озер відходами промислових підприємств і стічними водами; замулення річок внаслідок ерозії грунту; зміна природних режимів течії через перекриття річок дамбами. Риби дуже чутливі до зміни умов навколишнього середовища, тому цілі популяції можуть бути знищені через незначні зміни хімічного складу води, концентрації газів у ній, її температури, загального об’єму і навіть швидкості течії. Діяльність щодо найбільш повного використання світових рибних ресурсів скеровується відділенням рибальства Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, завданням якої є організація допомоги різним країнам у захисті і розвитку їх рибних ресурсів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити