Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Загальна географія
План і карта
ПАРАЛЕЛЬ

Паралель (від грецьк. parallelos, букв. — що йде поруч) земна (геогра фічна) — уявна лінія перетину поверхні земної кулі площиною, парале льною площині екватора. Всі точки, що знаходяться на одній земній па ралелі, мають однакову географічну широту. Відлік паралелей ведеться від екватора на північ або на південь від 0° до 90°.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити