Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Економічна і соціальна географія світу
Світове господарство
МІЖНАРОДНІ БАНКИ І ФОНДИ

Міжнародні банки і фонди включають різні інститути, діючі в багатьох країнах світу; їх метою є надання допомоги країнам-членам у фінансуванні економічного розвитку і сприяння стабільності платіжного балансу. Міжнародні банки надають кредити на промислові, сільськогосподарські і інфраструктури проекти і при необхідності надають технічну допомогу в багатьох сферах економічного і суспільного життя. Ці банки відіграють особливо важливу роль у розвитку багатьох країн Азії, Африки і Латинської Америки. Провідним є Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), зазвичай званий Світовим банком. До його групи входять: Міжнародна асоціація розвитку (МАР), яка надає пільгові позики країнам, що розвиваються, і Міжнародна фінансова корпорація (МФК), що діє на міжнародному ринку інвестицій. Європейський інвестиційний банк, Азіатський банк розвитку, Африканський банк розвитку і Міжамериканський банк розвитку обслуговують відповідні регіони. Особливе місце серед міжнародних банків належить Банку міжнародних розрахунків (БМР), утвореному в 1930 р. за участю кількох центральних банків європейських країн. Міжнародні фонди надають фінансову допомогу країнам-членам, що відчувають дефіцит платіжного балансу. Найбільш важливим є Міжнародний валютний фонд (МВФ). Сприяння МВФ здебільшого приймає форму порівняно короткострокової позики, що надається при дотриманні певних умов, але з середини 1960-х років, особливо у зв’язку із збільшенням в чотири рази цін на нафту у 1973— 1974рр., Фонд зробив доступними (переважно для країн, що розвиваються) не пов’язані певними умовами більш довгострокові кредити.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити