Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Економічна і соціальна географія світу
Світове господарство
МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ (МБРР), АБО СВІТОВИЙ БАНК

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР, International Bank of Reconstruction and Development) — спеціалізована установа OOH, міждержавна валютно-фінансова організація. Членами є 166 держав (1992). Надає довгострокові кредити переважно країнам, що розвиваються. Статутний капітал 115,7 млрд дол. США (середина 1980-хрр.).

Як і Міжнародний валютний фонд, він був утворений за рішенням Бреттон-Вудської конференції в липні 1944 р. Штаб-квартира банку розташовується у Вашингтоні, а його президентом за традицією є громадянин США. Членство у Світовому банку відкрите для будь-якої країни, яка хоче стати одночасно і членом Міжнародного валютного фонду. Ресурси банку частково складаються з внесків його членів. Приблизно 90 % підписних капіталів утворюють гарантійний фонд виконання зобов’язань банку. Інші 10 % капіталів повинні бути внесені готівкою, 1 % — у доларах США або у золоті, а 9 % — у власних валютах країн, що підписалися. Частина капіталу, внесена в доларах США, вільно використовується МБРР, у той час як капітал у інших валютах може бути наданий в позику тільки за згодою членів банку, чия валюта буде використовуватися. Як правило, отримати таку згоду неважко. Головна частина коштів для видачі позик поступає від інвесторів, діючих на світовому ринку капіталів. Вони купують облігації банку або беруть на себе частку в наданих ними позиках. У доповнення до коштів, що отримуються шляхом запозичень, банк створює нові джерела кредитування з прибутків і повернення раніше виданих позик. Спочатку позики МБРР надавалися урядам тих країн, які постраждали у Другій світовій війні. З завершенням післявоєнного відновлення основною метою банку стало надання позик на проекти розвитку урядам країн-членів і приватним підприємствам в менш розвинених країнах. Перш ніж надати позику, банк вивчає обгрунтованість проекту і здатність країни заробляти валюту на погашення кредиту. Сфера операцій МБРР набагато ширша від простого кредитування. Одним з основних напрямів діяльності банку є надання країнам-членам технічної допомоги і консультацій. З цією метою банк направляє комісію в країну для вивчення її потреб і підготовки рекомендацій. Постійні експерти банку надають допомогу урядам в здійсненні програм економічного розвитку. У плануванні і здійсненні програм банк нерідко співпрацює з різними агентствами ООН. Подібні проекти охоплюють широкий спектр проблем — від вивчення робочої сили і потреб виробничого навчання в Західній Африці до глобального дослідження можливостей водопостачання і технологій скидання стічних вод в сільській місцевості і на окраїнах урбанізованих районів. Усі позики надаються на комерційних умовах. Ставки відсотка по позиках базуються на поточній ринковій ставці по облігаціях банку з таким же терміном погашення. МБРР має рейтинг інституту з виключно низьким кредитним ризиком, що дозволяє йому отримувати позики на кращих умовах, ніж могли б отримати країни-члени при прямих запозиченнях на ринку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити