ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

Глобальні проблеми — це сучасні проблеми існування і розвитку люд­ства загалом: запобігання світовій термоядерній війні і забезпечення миру для всіх народів; подолання розриву в рівні соціально-економічного роз­витку між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються; подо­лання голоду, бідності і неписьменності; регулювання стрімкого зрос­тання населення в країнах, що розвиваються; запобігання катастрофіч­ному забрудненню навколишнього середовища; забезпечення людства необхідними ресурсами — продовольством, промисловою сировиною, джерелами енергії; запобігання негативним наслідкам розвитку науки і техніки. Глобальні проблеми породжені протиріччями суспільного роз­витку, масштабами впливу діяльності людства на навколишній світ і по­в'язані також з нерівномірністю соціально-економічного і науково-технічного розвитку країн і регіонів. Розв'язання глобальних проблем вима­гає розгортання міжнародної співпраці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити