ГЕОГРАФІЯ
ПЛАН І КАРТА

ЕКВАТОР

Екватор (від пізньолат. aequatorзрівнювач) — уявна лінія перетину земної поверхні площиною, що проходить через центр Землі, перпенди кулярно до осі її обертання. Ділить земну кулю на Північну і Південну півкулі. Лінія постійного рівнодення. Сонце буває над екватором у зеніті два рази на рік, уздовж лінії екватора день завжди дорівнює ночі. Еква тор служить початком відліку географічної широти. Довжина його 40 075 696 м.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити