Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Загальна географія
Літосфера і рельєф
ГЕОЛОГІЯ

Геологія — наука про речовинний склад, будову та історію розвитку Землі. Основні об’єкти досліджень — гірські породи, в яких відбито геологічний літопис Землі, а також сучасні фізичні процеси і механізми, що діють як на її поверхні, так і в надрах; вивчення їх дозволяє зрозуміти, яким чином відбувався розвиток нашої планети в минулому. Земля постійно змінюється. Деякі зміни відбуваються раптово і вельми бурхливо (наприклад, вулканічні виверження, землетруси або великі повені), але частіше за все — повільно (за століття зноситься або нагромаджується шар осадів товщиною не більше 30 см). Такі зміни непомітні протягом життя однієї людини, але вже накопичені деякі відомості про зміни за більш тривалий період. Наприклад, таким чином встановлено, що територія навколо Великих озер (США і Канада) і Ботнічної затоки (Швеція) в наш час підіймається, а східне узбережжя Великобританії — опускається і затоплюється. Однак більш змістовна інформація про ці зміни знаходиться в самих гірських породах, що являють собою не просто сукупність мінералів, а сторінки біографії Землі, які можна «прочитати». Геологія виділилася в самостійну науку в XVIII ст. Сучасна геологія поділяється на ряд тісно взаємопов’язаних галузей. До них відносяться: геофізика, геохімія, історична геологія, мінералогія, петрологія, структурна геологія, тектоніка, стратиграфія, геоморфологія, палеонтологія, палеоекологія, геологія корисних копалин. Існують також декілька міждисциплінарних галузей досліджень: морська геологія, інженерна геологія, гідрогеологія, сільськогосподарська геологія і геологія навколишнього середовища (екогеологія). Геологія тісно пов’язана з такими науками, як гідродинаміка, океанологія, біологія, фізика і хімія.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити