Політична географія і геополітика

ЩО ТАКЕ ГЕОГРАФІЯ


ПЕРЕДМОВА


Революційні зрушення в сучасному суспільстві, докорінні зміни в структурах світосистеми, радикальна трансформація геополітичної будови світу відновили актуальність двох споріднених наукових дисциплін — політичної географії та геополітики. Політична географія як складова географії відома вже понад дві сотні років, а як самостійна наука веде свій родовід з останньої чверті XIX ст., геополітика сформувалася на початку минулого століття. Доля цих наук виявилася аж ніяк не безхмарною. Геополітика була скомпрометована нацистськими ідеологами, і це на довгий час «демонізувало» її теоретичні положення. Політична географія у XX ст. теж культивувалася слабо, а комуністичною ідеологією взагалі зневажалася.

Але навальне зростання суспільних потреб у наукових розвідках щодо співвідношення політичних сил як у світовому масштабі, так і в регіональному розрізі, усвідомлення взаємозумовленості глобальних і регіональних політичних проблем, впливу політики на розвиток суспільства, економіки та навіть екології окремих країн і регіонів спонукали до переосмислення класичної теоретичної спадщини, до нових теоретичних пошуків і практичних досліджень. Нове покоління політико — географів у другій половині XX ст. суттєво розширило поле наукового пошуку в дослідженнях політосфери. Разом з тим була реабілітована геополітика як наука, переосмислена її теоретична спадщина.

У другій половині XX ст. змінився дискурс політичної географії. Якщо в її класичних працях політичні процеси і явища інтерпретувалися з урахуванням географічних чинників, то в сучасних умовах географічні процеси і системи інтерпретуються з урахуванням чинників політичних. Дедалі актуальнішими стають завдання вивчення взаємозв'язків глобальних і регіональних політичних проблем. Значною мірою переосмислена також парадигма геополітики. Науковці чимдалі більше розглядають предмет дослідження цієї науки як геополітику взаємодії, а не конфронтації. Нові, добре фундовані дослідження з геополітики з'явилися в західних країнах (нагадаємо, що в Німеччині, Великій Британії вийшли друком праці класиків науки), а також у країнах, де ця наука раніше була заборонена: в Росії, Україні, центральноєвропейських країнах.

Політична географія і геополітика з'явилися в навчальних планах вищих навчальних закладів, а набуті фахівцями знання (особливо з політгеографії) почали використовуватися як для розробки регіональної стратегії внутрішньої політики або політтехнології виборів, так і в міжнародних дослідженнях. Нині фахівці з геополітики і політичної географії виступають у ролі консультантів законодавчих і виконавчих органів влади, політичних діячів, викладачів вищих навчальних закладів.

Даний навчальний посібник з політичної географії та геополітики написано на основі досвіду викладання цих курсів на географічному факультеті та в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Посібник містить класичний перелік тем з основ політичної географії та геополітики. Зазвичай лекційна частина курсу політгеографії супроводжується науковим семінаром по політичній карті. При викладанні геополітики лекційна частина доповнюється науковим семінаром з геополітики регіонів, для якого студенти мають підготувати доповіді з урахуванням національних інтересів України.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити