Політична географія і геополітика

ЩО ТАКЕ ГЕОГРАФІЯ

Частина І

ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ

ТЕМА 5

ТЕРИТОРІЯ ДЕРЖАВИ


Суверенітет держави поширюється на строго визначену територію, закріплену офіційно встановленим державним кордоном.

Територія держави — визначена на основі норм міжнародного права частина простору Земної кулі (суходіл, внутрішні води, повітряний простір над ними), яка перебуває під виключним суверенітетом цієї держави.

Поняття «виключний суверенітет» означає, що в межах даної території не може бути проявів влади інших держав; діють тільки закони даної держави, її народ має виключне право на користування всіма видами ресурсів території; дана держава визначає засади політичного, економічного й культурного життя в країні.

Так само як простори Земної кулі становлять необхідну матеріальну базу існування людства, територія кожної окремої держави утворює основу буття того народу, що на ній проживає. Передусім ідеться про земельні ресурси, придатні для отримання біологічних ресурсів життєдіяльності (до цього долучаються біологічні ресурси акваторії прилеглих морів); земні надра — джерело мінеральних ресурсів, потрібних для створення засобів та знарядь праці; сама поверхня землі, яка є технологічною базою для розміщення найрізноманітніших об'єктів — житла, виробничих підприємств, транспортних комунікацій, місць для рекреації та туризму, військово-стратегічних об'єктів тощо. В межах державних кордонів територіально сполучаються всі структури господарства та управління країною, що створює сприятливі умови для цілісності територіальної організації суспільства та його продуктивних сил.

Кожна держава щодо належної їй території має територіальну повновладність (або повний і виключний суверенітет). На власній території держава володіє загальними та виключними повноваженнями, які вона здійснює в межах приписів міжнародного права. Держава сама встановлює

адміністративно-територіальний поділ та правовий режим різних частин території, зокрема правовий режим кордонів, повітряного простору над країною та територіальними водами.

Загальноприйнятою нормою міжнародного права, на якій ґрунтується мирне співіснування народів, є принцип недоторканості й цілісності території держави. Статутом ООН заборонено війну як засіб вирішення міжнародних суперечок, у тому числі й територіальних. Уразі ж порушення кордонів держава, проти якої вчинено агресію, має право на оборону своєї території всіма наявними засобами й дістає моральну і правову підтримку світової спільноти.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити