Політична географія і геополітика

ЩО ТАКЕ ГЕОГРАФІЯ

Частина І

ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ

ТЕМА 2

СУЧАСНА СВІТОСИСТЕМА — КРАЇНИ, ДЕРЖАВИ, ТЕРИТОРІЇ ТА АКВАТОРІЇ


Складниками сучасної світосистеми є множина суверенних держав, інші — як вільні, так і залежні (або контрольовані) — території та акваторії Землі, а також різноманітні мультинаціональні функціональні недержавні утворення (міжнародні організації, транснаціональні корпорації, світові міста тощо), які активно чи пасивно беруть участь у політичному житті світової спільноти і формують політичну карту світу та окремих регіонів.

Поняття «політична карта світу» має подвійне смислове навантаження. У прямому розумінні це географічна карта (атлас) Землі чи регіону, на якій відображена різноманітна політико — географічна інформація, у переносному — все розмаїття даних про тканину політичного життя світу, окремих регіонів та країн.

За політико — територіальними ознаками на Земній кулі розрізняють території, країни і держави.

Територія — частина поверхні суходолу на Землі з природними і створеними людською діяльністю ресурсами, що має певні просторові межі та географічне положення.

Відповідно, коли мова йде про морські простори, вживають термін акваторія. Акваторії Світового океану дедалі активніше долучаються до політичного життя планети, позаяк мова може йти про свободу судноплавства, використання ресурсів виключних економічних зон, екологічну безпеку та ін.

Країна — територія з визначеними кордонами і населенням, що в політико — географічному відношенні може мати державний суверенітет (незалежність) або бути залежною.

Держава — суверенне політичне утворення, країна з певною територією, господарством і політичною владою. Держава є основним носієм прав і обов'язків у міжнародних відносинах.


Відповідно до норм міжнародного права на Землі виокремлюють території трьох видів. По-перше — території суверенних держав — суб'єктів міжнародного права, кожна з яких є самостійним утворенням, господарство і суспільно-політичні структури якого не підвладні зовнішнім силам. По-друге — залежні країни і території і, по-третє, води (акваторія) відкритого моря і територія Антарктиди.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити