Політична географія і геополітика

ЩО ТАКЕ ГЕОГРАФІЯ

Частина І

ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ

Список рекомендованої літератури


Дністрянський M. С. Україна в політико — географічному вимірі. Львів, 2000.

Економічна і соціальна географія світу: Підручник / За ред. Б. П. Яценка. К„ 2000.

Каледин H. В. Политическая география. СПб., 1996.

Колосов В. А. Политическая география: проблемы и методы. Л., 1988.

Колосов В. А., Мироненко Н. С. Геополитика и политическая география: Учебник для студентов вузов. 2-е изд., испр. и доп. М., 2005.

Майергойз И. М. Некоторые вопросы политико-географического изучения капиталистических стран // Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран. М., 1971. Вып. 1. С. 33—50.

Рудницький С. Українська справа зі становища політичної географії. Берлін, 1923.

Соціально-економічна географія України: Навч. посібник / За ред. О. І. Шаблія. 2-е вид. Львів, 2000.

Хартшорн Р. Политическая география // Американская география / Под ред. H. Н. Баранского. М., 1957.

Agnew J. Political Geography: A Reader. London, 1997.

Bowman J. The New World: Problems in Political Geography. New York,

1921.

Cohen S. B. Geography and Polities in a World Divided. 2nd ed. New York, 1973.

Foucher M. Fronts et frontières. Un tour du monde géopolitique. Paris, 1991.

Glassner M. J. Political Geography. New York, 1996.

Gottman J. La politique des états et leur geographie. Paris, 1952.

Pounds N. J. G. Political Geography. New York, 1963.

Ratzel F. Politische Geographie. Munich, 1923.

Tailor P. J. Political Geography: World-Economy, Nation-State and Locality. London, 1989.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити