Політична географія і геополітика

ЩО ТАКЕ ГЕОГРАФІЯ

Частина ІІ

ГЕОПОЛІТИКА

ТЕМА 15

ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИЙ РЕГІОН У ГЕОПОЛІТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ


Північноамериканський центр сили, який нині репрезентує потужне інтеграційне ядро — Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА), є найвпливовішим суб'єктом світогосподарських відносин. Його потенціал визначається найбільш містким у світі ринком з населенням в 360 млн. чол. та річним обсягом ВВП 11 трлн дол. Ці показники перевищують аналогічні західноєвропейські показники в 1,2 рази. Зрозуміло, що потенціал північноамериканського центру сили зумовлений передусім могутністю США. Основні макроекономічні показники, які характеризують північноамериканський центр сили, є чи не найважливішими геополітичними факторами, які визначають загальний напрям геополітики, а також можливості її здійснення, оскільки економічні пріоритети в сучасному поліцентричному світі (на відміну від біполярного, коли існував пріоритет ідеології, військово-стратегічних цілей тощо) і є тією платформою, на якій будуються геоекономічні і, як наслідок, геополітичні пріоритети та геостратегічні кроки. До того ж сучасний світ з огляду на динамізм глобальних економічних процесів характеризується нестабільністю геополітичної ситуації — зміщенням геополітичних векторів, трансформацією геополітичного положення окремих країн, зміною розстановки сил у світі тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити